torsdag den 12. september 2013

Anmeldelse af One by One

Handling:
"I need your help, Detective... Fire or water?"

Detective Robert Hunter of the LAPD's Homicide Special Section receives an anonymous call asking him to get to at specific web address - a private broadcast. Hunter logs on and a show devised for his eyes only immediately begins.

But the caller doesn't want Detective Hunter just to watch, he wants him to participate, and refusal is simply not an option. Forced to make a sickening choice, Hunter must sit and watch as an unidentified victim is tortured and murdered live on the Internet.

The LAPD, together with the FBI, use everything at their disposal to electronically trace the transmission, but the killer is no amateur, and he has covered his tracks from start to finish. And before Hunter and his partner Garcia are even able to get their investigation going, Hunter receives a new phonecall.

A new website address. A new victim. But this time the killer has upgraded his game into a live murder reality show, where anyone can cast the deciding vote.


Anmeldelse:
Chris Carter gør det igen. Han har endnu en gang skrevet en thriller af en bog som man ikke kan slippe.

Man føler Hunter og Garcias frustrationer over efterforskningen som lige fra starten går rigtig rigtig meget op af bakke mens morderen begynder at skaffe sig af med sine ofre på de mest forfærdelige måder. Det hele starter med at Hunter modtager et opkald fra en mand der har brug for hans hjælp. Hunter får en IP adresse som han skal taste ind på sin computers webbrowser. Her bliver han vidne til hvordan det første ofre bliver myrdet. Det er Hunter der skal bestemme metoden og han vælger vand. Men her har morderen været snild og han snyder Hunter  i sidste øjeblik. Mens der bliver arbejdet på at fastlægge identiteten på ofret så modtager Hunter endnu et opkald og denne gang har morderen valgt at gøre sit arbejde offentligt på nettet via en hjemmeside hvor almindelige mennesker kan stemme på hvordan hans ofre skal dø. Presset stiger på Hunter og Garcia og de får hjælp af et sejt team fra FBI som gør hvad de kan for at hjælpe med opklaringen.

Denne her morder er en af dem som er særdeles intelligente, han lægger spor og brødkrummer ud til vores team af efterforskere, men de forstår dem ikke før Hunter kører en sen nattetur på grund af hans søvnløshed og det hele lige pludselig falder på plads i hans hoved. Alle ofrene har noget med morderen at gøre selv om det ikke virker sådanne. Det hele ender med at Hunter, som altid kan man næsten sige, kommer i livsfare og møder morderen face to face. Der er dog dette her tvist at Garcias kone Anna i denne her bog også bliver indraget af morderen og man sidder bare og tænker det ikke kan passe. Ikke søde dejlige Anna. Jeg er som sagt vild med Chris Carter og han har slet ikke skuffet mig med denne her bog. Det er nytænkning fra hans side og mordene er som altid blodige og noget som man ikke regner med.

Bogen får mine varmeste anbefalinger.


Review:
Chris Carter does it again. He has once again written  a thriller of a book that you can't let go.

You feel Hunter and Garcias frustrations about the investigation that from the start is going up hill while the killer starts to get rid of his victims in the most horrible ways. It all starts when Hunter gets a call from a man that needs his help. Hunter gets a IP address that he types into his webbrowser. Here he witnesses how the first victim gets murdered. It's up to Hunter to decide the method and he picks water. But the killer is clever and at the last minute he cheats Hunter at the last minute. While the team is working to find out who the victim is then Hunter once again receives a phone call  and this time the killer has decided to go viral and online with his own killing reality show where ordinary people can vote on how his victims should die. The pressure on Hunter and Garcia grows and the get the help from a brilliant team from the FBI who does what they can to help with the investigation.

This killer is really intelligent, he leaves breadcrumbs for our teams but they can't figure it out until Hunter goes for at drive late at night because of his insomnia and everything suddenly makes sense in his head.  All the victims does have something in common with the killer even if it doesn't seem that way. It all ends with Hunter getting his life in danger when he meets the killer face to face. In this book Garcias wife Anna gets involved as well and it's not because she wants to it's because the killer chooses to.

 I really really like Chris Carter and he haven't disappointed me with this book. Read it and enjoy it :-)

Mit eksemplar har jeg købt på play.com til €15,20 (dags dato kurs 113,37 kr.). Forfatteren er som sagt Chris Carter og den er læst på engelsk. 5/5 stjerner.

Ingen kommentarer: